Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky účasti v neotantra klubu

Registrace. Věk nad 18 let až do 38. Naprosté zdraví. Diskrétnost. Zákaz používání audiovizuálních zařízení a mobilních telefonů.

Co dopředu můžeme zaručit?

Nezaručujeme žádnou míru vzrušení. Zaručujeme práci na intimní atmosféře.

Podmínky používání

S čím souhlasíte účastí na párty

Dodržování pravidel

Je třeba bezezbytku dbát pokynů organizátorů neotantra párty.

Co je zakázáno

Opíjet se alkoholem, kouřit cigarety, požívat drogy a jiné psychotropní látky.